Odrolnienie działki - na czym to polega?

Jeśli ktoś, kto posiada działkę rolną chce zmienić jej przeznaczenie musi udać się najczęściej do Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. To właśnie tam zainteresowany powinien składać podania o zmianę przeznaczenia gruntu. Na jakiej zasadzie można odrolnić grunty i jak to przebiega?

Grunty rolne dzieli się na kilka klas w zależności od ich jakości, przydatności i zdolności rolnej. Grunty klasy V i VI, czyli te najsłabsze jakościowo, może odrolnić gmina. Decyzję o odrolnieniu żyźniejszych gruntów, czyli tych o klasie IV, których powierzchnia przekracza 1 hektar, podejmuje już wojewoda. Najgorzej sprawa wygląda z gruntami klasy od I do III, zwłaszcza gdy jest ich więcej niż pół hektara.

Tego typu żyzne i cenne rolniczo grunty może odrolnić tylko Minister Rolnictwa. O tego typu zgodę urząd gminy występuje tylko na etapie pracy nad nowym planem zagospodarowania. Uzyskanie decyzji jest więc niemożliwe, jeśli gmina nie planuje zmiany planu zagospodarowania. A co jeśli się już wszystko uda?